Halaman

Jumat, 24 Februari 2012

Jenis-Jenis Kejuaraan Yang Dilombakan di MTQ Ke-34

JENIS – JENIS KEJUARAAN (PERLOMBAAN)
MTQ KE – 34 TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DI KECAMATAN LOA JANAN

NO
NAMA PERLOBAAN
PERINGKAT PERLOMBAAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Tilawah Al – Quran Gol. Tartil Qur’an
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Morottil

2.
Tilawah Al – Quran Gol. Tartil Qur’an
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Morattilah

3.
Tilawah Al – Quran Gol. Anak – Anak
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’
4.
Tilawah Al – Quran Gol. Anak – Anak
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’ah
5.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Remaja
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’
6.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Remaja
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’ah
7.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Dewasa
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’
8.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Dewasa
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’ah
9.
Tilawah Al – Quran Gol. Cacat Netra
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’
10.
Tilawah Al – Quran Gol. Cacat Netra
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’ah

NO
NAMA PERLOBAAN
PERINGKAT PERLOMBAAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
11.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Qiro’at Al – Mujawwad
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’
12.
Tilawah Al – Qur’an Gol. Qiro’at Al – Mujawwad
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Qori’ah
13.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 1 Juz dan Tilawah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizh
14.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 1 Juz dan Tilawah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizhoh
15.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 5 Juz dan Tilawah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizh
16.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 5 Juz dan Tilawah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizhoh
17.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 10 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizh
18.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 10 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizhoh
19.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 20 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizh
20.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 20 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizhoh

NO
NAMA PERLOBAAN
PERINGKAT PERLOMBAAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
21.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 30 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizh
22.
Musabaqah Hifzhil Qur’an Gol. 30 Juz
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Hafizhoh
23.
Musabaqah Tafsir Al – Qur’an Gol. Bahasa Arab
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassir
24.
Musabaqah Tafsir Al – Quran Gol. Bahasa Arab
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassiroh
25.
Musabaqah Tafsir Al – Qur’an Gol. Bahasa Inggris
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassir
26.
Musabaqah Tafsir Al – Qur’an Gol. Bahasa Inggris
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassiroh
27.
Musabaqah Tafsir Al – Qur’an Gol. Bahasa Indonesia
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassir
28.
Musabaqah Tafsir Al – Qur’an Gol. Bahasa Indonesia
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Mufassiroh

Musabaqah Khottil Qur’an


29.
Gol. Penulisan Naskah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putra
30.
Gol. Penulisan Naskah
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putri

NO
NAMA PERLOBAAN
PERINGKAT PERLOMBAAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
31.
Gol. Hiasan Mushaf
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putra
32.
Gol. Hiasan Mushaf
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putri
33.
Gol. Dekorasi
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putra
34.
Gol. Dekorasi
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putri
35.
Musabaqah Fahmil Qur’an
Juara I x   3         = 3
Juara II x  3         = 3
Juara III x 3         = 3    
Juara Harapan I x 3  = 3
Juara Harapan II x 3  =3
Juara Harapan III x 3 =3
18 Piala
36.
Musabaqah Syarhil Qur’an
Juara I x 3           = 3
Juara II x 3          = 3
Juara III x 3         = 3    
Juara Harapan I x 3  = 3
Juara Harapan II x 3  =3
Juara Harapan III x 3 =3
18 Piala
37.
Musabaqah Makalah Ilmiah Al – Quran
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putra
38.
Musabaqah Makalah Ilmiah Al – Quran
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putri
39.
Pil Dacil
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putra
40.
Pil Dacil
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III
Putri

Jumlah Piala
262 Buah


Tidak ada komentar:

Posting Komentar